Drifttjänster - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Drifttjänster

Drifttjänster

2c8 erbjuder tjänster för drift av serverprodukten som används för fleranvändarfunktionalitet. Du som kund behöver varken fundera på att installera eller underhålla server, databas eller applikationsserver. Allt du behöver göra efter beställning är att ansluta till ditt serverrepository och börja arbeta.

Leveransförutsättningar

Vi förbereder även din server så allt vi behöver veta vid beställning är

  • Vilka användare som skall kunna ansluta till servern
  • Namn på den eller de repository ni vill arbeta mot
  • Kontaktuppgifter på kontaktperson vid tex uppgraderingar och planerade avbrott

I drifttjänsten ingår grundläggande tjänster som behövs för att säkerställa tillgänglighet på serverplattformen. Kund administrerar själv användare och repository i 2c8 Modeling Tool på samma sätt som om det vore en kundintern miljö. 

Tillgänglighet, säkerhet och underhåll

Om inte annat avtalats garanteras tjänsten ha en tillgänglighet på 99,6% vardag mellan kl 09.00 till 16.00 och all kommunikation sker över säker lina. Självklart så säkerhetskopierar vi er data varje dygn så att det kan läsas till baka om olyckan varit framme.

Kundspecifikt installationspaket

För så smidig installation som möjligt förespråkar vi även att vi skapar ett MSI-paket åt er så att exempelvis serveradress är förberett. Läs mer om Klientinstallation.