Ledningssystem konsultpaket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Ledningssystem konsultpaket

Ledningssystem konsultpaket

Med konsultpaketet för ledningssystem hjälper vi er att snabbt och enkelt komma igång med er modellering med syfte att skapa ett ledningssystem. Vi hjälper er att identifiera era processer (lednings- huvud/kärn- och stödprocesser), skapa processtukturer samt tydliggöra ansvarsområden och annan information som kompletterar modellerna. Det kan t.ex. vara stödjande systemstöd och resurser och styrande krav och regler. Vi hjälper er även att visualisera er verksamhet från olika perspektiv för att få en helhetsbild och möjlighet att visa information som hör ihop med ett ledningssystem, allt från intressenter och dess krav till organisationen och dess roller och befattningar. För att möjliggöra och förenkla det fortsatta arbetet med era modeller hjälper vi även att tilldela Workflow-roller (förvaltare/ granskare/ godkännare) för modellerna. För att få era modeller presenterade på ett tydligt, enkelt och visuellt tilltalande sätt för slutanvändarna så hjälper vi även till att anpassa er startsida, profilinställningar och slutligen hjälper vi er att publicera. Har ni ännu inte licenser för 2c8 Apps? Klicka här för att läsa mer.

Innehåll

  • Uppstartsmöte för genomgång av syfte och tillvägagångssätt.
  • Anpassa intressent och relationsmodell.
  • Anpassa huvudprocesskarta, identifiera processtuktur och sätta workflow roller.
  • Anpassa organisationsmodell ink befattningar och roller.
  • Processmodellering av valfria processer.
  • Anpassa startsida ink inställningar av webbprofil samt publicering.
  • Avslutningsmöte.
Total tid: 25h

Kostnad

Kontakta sales@2c8.com för prisinformation.