Konsult- och modellpaket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Konsult- och modellpaket

Konsult- och modellpaket

Nedan finner du färdiga paket med både modeller och konsultstöd som vi satt ihop till dig som enkelt vill komma igång. Paketen berör antingen konsultstöd för specifika tillämpningar eller färdiga modeller.

GDPR

Inställningar och material för att arbeta med GDPR i 2c8 Apps.

4 h workshop med metodkonsult.

15 000 SEK

Arkivredovisning

Inställningar och material för att arbeta med arkivredovisning i 2c8 Apps.

4 h workshop med metodkonsult.

15 000 SEK

Ledningssystem

Konsultstöd om totalt 25h för att skapa ett ledningssystem.

30 000 SEK

Modellpaket - ledningssystem

Modellbibliotek och valfritt konsultstöd för ditt ledningssystem.

Från 20 000 SEK

+ 20% av årlig supportavgift för era
2c8 Modeling Tool-licenser

Modellpaket - krav

Modellbibliotek med ISO-krav och text från standarder.

20% av supportavgift för era 2c8 Modeling Tool-licenser