Applikationsmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Applikationsmodell

Applikationsmodell

En applikationsmodell används för att beskriva strukturen och samverkan mellan komponenter i en applikation eller ett system. Applikationsmodellen kan också beskriva att ett system har en relation till ett annat system.

applikationsmodell

Modellen ovan är ett exempel på en applikationsmodell som visar hur en applikation är uppbyggd och den följer detta resonemang:
En applikation (ett IT-system) består av en eller flera tjänster. För att använda tjänsten förutsätts ett gränssnitt. Gränssnittet är en del av tjänsten. Komponenter är en del av ett system som innebär ett kapsalt beteende och data som exponeras (används) genom en uppsättning gränssnitt. För att utföra tjänsten krävs att nödvändiga funktioner finns tillgängliga. Funktioner används av tjänsten. Tjänsten realiserar genom funktioner