Relationsmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Relationsmodell

Relationsmodell

I en relationsmodell beskrivs relationen mellan en eller flera intressenter. Förutom de krav och motkrav som två parter har, ges här även möjlighet att beskriva vilka objekt som skickas mellan intressenterna.

relationsmodell

Relationsmodellen visualiserar vår relation med intressenterna

Det kan vara beställningar, betalningar och reklamationer från kunden och levererade produkter och tjänster, dokumentation och fakturor till kunden. Objekt från intressenter är input till våra processer och objekt till intressenterna är resultat skapade av våra processer.

Relationsmodeller är en direkt följd av Intressentmodellen och efter som det finns flera intressenter får vi på detta sätt en sortering av alla de krav som ställs på verksamheten eller ett projekt . Man kan även spåra vilken intressent som ställer ett enskilt krav.

I relationsmodellen kan man även identifiera vilka krav som är så prioriterade att man kopplar mål och indikator till dem och visar hur man följer upp målet.