Centuri plugin - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Centuri plugin

Centuri plugin

Ett ledningssystem utan modeller för processer och verksamhetskrav haltar och ett ledningssystem utan dokument känns osannolikt. Från 2c8 Modeling Tool finns möjligheten att komma åt Centuris användarvänliga och kraftfulla dokumenthanteringssystem med hjälp av Centuri plugin för 2c8 Modeling Tool. Man kan enkelt koppla enskilda dokument eller så kallade kopplingsbegrepp till ett objekt eller en modell. I en webbmiljö blir dessa dokument åtkomliga direkt från modellerna. Process­beskrivningarna blir en central del i ledningssystemet och dokumenten blir aktiviteternas detaljerade beskrivningar. Dokumenten kompletterar modellerna och modellerna skapar ett sammanhang för dokumenten.

centuri plugin 2c8

Centuri

Centuri hjälper verksamheter att hålla ordning och reda bland dokument, avtal, rutiner, instruktioner med mera. Rätt information – godkänd och versionshanterad – når sina läsare via den plattform eller publiceringsplats som är mest lämpad för dess mottagare. Centuri AB äger och utvecklar produkten Centuri och har sedan 1998 levererat ledningssystem till mer än 100 000 slutanvändare.