BPMN - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

BPMN

BPMN

BPMN-modeller (Business Process Model and Notation) är en modelltyp vars ursprungliga syfte är att skapa körbar kod, dvs automatisera processer i IT applikationer. Idag används ofta BMPN-modeller för att visualisera stegen i en affärsprocess, från början till slut.

2c8 och BPMN

2c8 Apps har stöd för BPMN-modeller, men vi förespråkar inte användningen av BPMN modeller för arbetsflöden. Detta eftersom det är mycket svårare för verksamheten att förstå och det krävs utbildning för att kunna bidra i workshop och för att sedan kunna läsa och få modellerna användbara. BPMN är en notation framtagen av IT-folket för IT-folket med ursprungligt syfte att beskriva informationsflöden.  Många organisationer går inte så pass långt utan använder notationen för “bara” processutveckling men med given bakgrund så är det alltså inte det optimala språket för att beskriva processer som en kommunikation mellan människor. BPMN har också en begränsning i att den enbart tar med processperspektivet (som modelltyp). Vi ser att det är flera perspektiv och vill ha möjligheten att ha ”bryggor” mellan dom och då kunna växla mellan olika perspektiv, såsom exempelvis roll till organisation, krav till intressent-/relationsmodell och applikation till applikationsmodell etc.