Begreppsmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Begreppsmodell

Begreppsmodell

En begreppsmodell är en visuell modell som består av begreppsdefinitioner och som syftar till att stärka kommunikationen mellan människor samt definiera verksamhetsspråket.

Begreppsmodeller kan användas i flera olika situationer där man dokumenterar verksamheten. Vid kartläggning av verksamheten och dess processer är det optimalt att använda sig av begreppsmodellen för att definiera de ord som förekommer och göra det mer tydligt för slutanvändarna.

Definiera genom förhållande till andra begrepp

I begreppsmodellen definierar vi begrepp genom att relatera och förhålla dem till varandra. I exemplet ovan kan vi se att ordet ”UX-designerfångarAnvändarupplevelse” och ansvarar för ”Designsystem”. ”UX-designeringår även i att ”Utveckla produkt” och ”Genomföra produktvård”. Genom att relatera begreppen till varandra på detta vis, har vi nu fått en uppfattning kring vad ordet ”UX-designer” innefattar och definieras som. I 2c8 Apps kan du tillsammans med dina andra verksamhetsmodeller även skapa begreppsmodeller, vilket kommer bidra till en bättre kommunikation inom verksamheten. Slutanvändarna kan enkelt navigera sig till olika begreppsmodeller för att få en ökad förståelse för de olika verksamhetsbegreppen.