Organisationsmodell | 2conciliate Business Solutions
Organisationsmodell

Organisationsmodell

Roller och befattningar utför och ansvarar för uppgifter i processer och forum. Den organisatoriska tillhörigheten framgår av organisationsmodellen där också ansvar för kompetensförsörjningen framgår.

Organisationsmodell - det traditionella sättet att beskriva en verksamhet

I organisationsmodellen beskrivs linjeorganisationen och mötesstrukturer. Till varje enhet knyts verksamma befattningar som i sin tur kan bestå av roller. Här bemannar vi befattningar och roller med individer.

Organisationsmodellen används även för att beskriva vilka forum och möten verksamheten har och vilka relationer de ha till varandra.

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning