Produkter för processkartläggning - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Produkter för processkartläggning

Produkter

2c8 Apps låter dig beskriva och förmedla dina processflöden, organisationsscheman och andra modeller över din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig. Samtidigt erbjuds tillräcklig mängd information genom att användaren kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system. 2c8 Apps skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och skapar förutsättning för att bygga ledningssystem, utveckla er verksamhet, hantera risker och mycket mer. Allt detta är samlat i världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.

För vem är 2c8 Apps?

2c8 Apps passar alla storlekar på organisation i alla typer av branscher.

Oavsett om du arbetar på ett litet företag, i offentlig sektor, en stor koncern eller kanske är konsult passar 2c8 Apps dina behov. 2c8 Apps erbjuder en skalbarhet där antal licenser och typ av licenser anpassas efter behov. Mindre verksamheter kan använda sig av en eller ett fåtal licenser av 2c8 Modeling Tool, medan större kan komplettera med fler 2c8 Modeling Tool och även licenser för 2c8 Lite, vårt verktyg för de mindre involverade användarna.

Vi har kunder i många olika typer av branscher. Allt från kommuner och landsting till tillverkningsindustri och annan kommersiell verksamhet. Är du konsult och använder 2c8 Apps i lösningarna för dina kunder finns möjligheten att ingå i ett partnerskap tillsammans med oss.

Organisationen ur alla perspektiv

Se organisationen ur alla perspektiv med återanvändbara objekt och olika modelltyper.

En fördel med 2c8 Apps i jämförelse med andra kartläggningsverktyg på marknaden, är att man enkelt kan växla mellan vyer och se samma information ur olika perspektiv. Olika delar av organisationen presenteras med hjälp av olika modeller och modelltyper. Objekt som motsvarar exempelvis processer eller individer kan återanvändas i olika modeller och modelltyper vilket gör att du får en överblick och förståelse för hur informationen hänger ihop. Att objekten är återanvändbara gör även att om ett objekt ändras på ett ställe slår ändringen igenom på alla ställen där objektet används, vilket gör informationen lätt att hålla aktuell.

2c8-Metoden

För att lyckas med kartläggning och verksamhetsutveckling behövs metoder och angreppssätt. Läs mer om 2c8-metoden som är ett tankesätt förankrat i 2c8 Apps och verktygets funktioner.

För att lyckas med sin kartläggning så behövs mer än bara ett systemstöd, och det finns många olika metoder och angreppssätt för verksamhetsmodellering. 2c8-metoden är uppbyggd på flera års erfarenhet av verksamhetsmodellering och lärdomar vi dragit från våra kunder. I 2c8 Apps finns ett integrerat metodstöd som bidrar till utveckling och förståelse, både för dig som modellerar och de som ska ta del av det slutgiltiga resultat

Modelltyper i 2c8 Apps

För att kunna beskriva den komplexa verksamheten hur olika perspektiv krävs olika typer av modeller. Nedan presenteras de mest användbara modelltyperna som finns tillgängliga i 2c8 Apps.

Dela materialet med organisationen

Dela enkelt materialet som skapas med resten av organisationen via webb eller pdf eller word.

Dela enkelt ditt skapade material med din organisation genom att publicera modellerna direkt till ert intranät, annan webbplats eller delad enhet. Det flexibla webbgränssnittet är en naturlig utgångspunkt för medarbetare som vill vara delaktiga i processbeskrivningar, leta efter instruktioner och riktlinjer, fylla i formulär eller öppna IT-stöd. Du kan navigera genom modellerna baserat på roll, processtruktur eller använda dig av sökfunktionalitet helt utifrån dina egna preferenser. De publicerade modellerna är enkla att integrera med alla typer av intranät och webbsidor, och kan användas med de flesta webbläsare utan tillägg eller speciella inställningar. För att ta del av det delade materialet krävs ingen licens för 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite.

Det finns även möjlighet att ta ut detaljerade pdf-rapporter över modellerna och allt dess innehåll. Eller anpassade rapporter endast innehållande information för ett specifikt syfte som t.ex. ansvariga för identifierade problem eller risker. Om man önskar kan man självklart även dela modellerna som en enkel bild direkt från både 2c8 Modleing Tool och 2c8 Lite.

Samarbeta med andra modellörer

Samarbeta med samma eller närliggande modeller tillsammans med andra användare i organisationen.

Ofta är flera olika personer involverade i visualiseringen av verksamheten, kanske till och med från olika avdelningar eller förvaltningar. Med 2c8 Serverfunktionalitet kan alla användare i verksamheten enkelt arbeta tillsammans med modeller som lagras centralt och rättigheter kan sättas för att se till så att rätt personer arbetar med rätt modeller. 2c8 Serverfunktionalitet inkluderas vid köp av licenser, men vi erbjuder tillvalstjänster för drift och administration av servern.

Sprida ansvaret med 2c8 Lite

Involvera rätt personer och öka engagemanget med 2c8 Lite. Se en jämförelse mellan 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite

Med 2c8 Lite, ett komplement till 2c8 Modeling Tool, är det lätt för de som är ansvariga för processer att förvalta, övervaka och uppdatera befintliga processkartor och modeller. Funktionaliteten i 2c8 Lite är anpassad för maximal användarvänlighet. Det gör det enkelt för de som är ansvariga, men har ett mindre behov av avancerad funktionalitet, att använda verktyget. Således är det enkelt att delegera ansvar inom organisationen för olika processer och engagera även de som inte är ansvariga för att kartlägga verksamheten och skapa modeller.

Som användare av 2c8 Lite skapar du modeller med samma beskrivningssätt och regler som i 2c8 Modeling Tool. Modellerna som skapas i 2c8 Lite skickas enkelt vidare till 2c8 Modeling Tool där de kan publiceras med övriga kartor och modeller.

Godkänna modeller och versionshantering

Dela upp ansvar för godkännande och förvaltning av modeller. Versionshantera modeller för att kunna titta bakåt.

I förvaltningen av modeller sker hela tiden nyutveckling som godkänns och publiceras. Genom workflow-funktionaliteten håller programmet dels reda på vem som ansvarar för uppdateringen och vem som skall godkänna. Detta möjliggör att endast godkända versioner av modeller skickas ut i organisationen och arbetsversioner ligger osynligt tills de blir godkända. Allt blir även versionshanterat så att man kan gå tillbaka och granska äldre versioner av sin verksamhet.

Genom att använda vår komplementprodukt 2c8 Lite tillsammans med workflow-funktionaliteten kan organisationer dela ut ansvaret för modellerna till de som faktiskt ansvarar för dem. Processägare och processförvaltare kan då ändra eller godkänna och kommentera sina modeller utan att behöva ha kunskap i 2c8 Modeling Tool genom att använda sig av 2c8 Lite.

Snabbval

Modellera snabbt och rätt genom automatiskt föreslagna symboler.

Anpassa regelverk

Du kan själv skapa ett regelverk för vilka objekt- och modelltyper som tillåts.

Lagerhantering

Modellera informationen i lager som kan döljas eller visas.

Objektorientering

Eftersom man återanvänder samma objekt kan man ändra i flera modeller från ett ställe.

Fleranvändarstöd

Flera personer kan arbeta med samma modeller som lagras centralt.

Grafisk profil

Ändra utseendet på dina modeller med grafiska profiler.

Webbpublicering

Publicera direkt på webben för att sprida modeller snyggt och enkelt.

Prenumeranter

Sätt prenumeranter från hela organisationen som får en notis när en modell uppdaterats.

Matriser

Skapa matriser för att visa relationer mellan objekt och modeller.

Versionshantering

Full kontroll över revisioner av modeller och objekt.

Beskrivning av ansvar

Använd en mer detaljerad ansvarsbeskrivning genom RACI (HUKI).

Anpassning av gränssnitt

Du kan själv välja vilka funktioner som skall finnas i verktyget.

Metodstöd

Verktyget har ett inbyggt metodstöd som du själv lätt kan anpassa efter dina önskemål.

Flerspråksstöd

Titlar och texter i modellerna kan hanteras på flera olika språk.

Listor

Skapa listor av objekt, modeller och dokument som finns i ditt repository.

Svenska eller engelska

Välj mellan svenska eller engelska som applikationsspråk.

Utöka funktionaliteten med plugins

Använd plugins för att utöka funktionaliteten utefter ert behov.

För att stödja verksamheten i arbetet att ständigt utvecklas och leverera värdeskapande produkter/tjänster till sina kunder har plugin till andra system utvecklats.

Med utgångspunkten att införa verktyg för BPM (Business Process Management) ger 2c8 Modeling Tool ett utpräglat stöd för ”Design och Development” och för implementation av processorienterat arbetssätt. De plugin som utvecklats ger ett vidare stöd i att exekvera processer, bevaka och hantera  samt att analysera och optimera.

2c8